Profile

นายอนุวัฒน์ พานิพัด

ประวัติการศึกษา

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับงาน

- ทำเว็บไซต์ต่าง ๆ - ออกแบบบอร์ด รายงาน ป้ายโฆษณา อื่น ๆ
- รับทำวีดีโอนำเสนอ ประเมิน อื่น ๆ

ติดต่อ E-mail : anuwat_panipat@kkumail.com

กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

Loading...
Total Page Visits: 3237 - Today Page Visits: 1