วิทยากรอบรม โครงการอบรม ICT เรื่อง หุ่นยนต์บังคับมือ Manual Control Robot

Developer Profile เด่น

นายอนุวัฒน์ พานิพัด ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล เป็นวิทยากรอบรม โครงการอบรม ICT เรื่อง หุ่นยนต์บังคับมือ Manual Control Robot ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา

Total Page Visits: 268 - Today Page Visits: 3