Downloads

ล่าสุด

1 2 3

รายงาน

รายงานโครงการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
Downloads รายงาน

รายงานโครงการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์

Read More
รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)
Downloads รายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)

Read More
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่มีวิทยฐานะ
Downloads รายงาน

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่มีวิทยฐานะ

Read More
โหลด แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม OBEC AWARDS ครั้งที่ 10
รายงาน

โหลด แบบประเมินผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม OBEC AWARDS ครั้งที่ 10

Read More
โหลดแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ID PLAN
รายงาน

โหลดแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ID PLAN

Read More
โหลดรายงานการประเมินตนเอง SAR
Downloads ปกรายงาน รายงาน

โหลดรายงานการประเมินตนเอง SAR

ปก ตัวรายงาน รายงาน
Read More

แผนการจัดการเรียนรู้

สื่อการจัดการเรียนรู้

ข้อสอบ

ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย

ฟรี ข้อสอบครูผู้ช่วย

Read More
Total Page Visits: 3442 - Today Page Visits: 3

ใส่ความเห็น