ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

Developer Profile

Loading

Total Page Visits: 92 - Today Page Visits: 1