งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

Developer ผลงานดีเด่น

ผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. ขอนแก่น [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 4]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ณ โรงเรียนในสังกัด สพม.ขอนแก่น กลุ่ม 4
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ
หมวดหมู่
รายการ
คะแนน
เหรียญ
อันดับ
นักเรียน
ครู

1

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

86

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายปิติยากรณ์  กาละพันธ์
2. นายพิษณุ  บุตรพันธ์

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายอานนท์  บัวพัด

2

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

78.31

เงิน

5

1. นางสาววรัชญา  แก้วกา
2. นางสาวสุธาสินี  พรหมภักดี

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายไพโรจน์  ผมงาม

3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

93

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

1. นายคมกฤช  สะตะ
2. นายธนกร  เนื่องภักดี

1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายไพโรจน์  ผมงาม

Total Page Visits: 427 - Today Page Visits: 1