อบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 3

Developer เด่น

นายอนุวัฒน์ พานิพัด นายอาณัฐ อารีย์ นายพงศ์ตะวัน โสสีทา นายเอกรัตน์ สังคะพันธ์ นายฉัตรกฤษณ์ โพธิ์สมบัติเข้าร่วมอบรมโครงงานด้านวิทยาการคำนวณผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนาเกมด้วยภาษา Python ครั้งที่ 3
(New Gen New Game) ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2566

เกียรติบัตรการอบรม

Total Page Visits: 420 - Today Page Visits: 1