ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน ตามจุดเน้นอาชีวนวัตวิถี โมดูลที่ 6 นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่อาชีพ รุ่นที่ 2

Developer Profile

Loading

Total Page Visits: 129 - Today Page Visits: 2