5. การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นสองและเลขฐานสองเป็นฐานแปด

เลขฐาน Base Number

การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

หลักการ : จะต้องใช้เลขฐานสิบเป็นตัวกลางในการเปลี่ยน

ตัวอย่าง :  (134)8 = (…)2

  1. เปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

(134)8 = (1X88) + (3X81) +     (4X80)

             = (92)10

  1. เปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

(92)10 = (…)2

Weight          = 64   32   16    8    4     2    1  

                       = 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0

เลขฐาน 2     =  1     0      1     1     1    0    0

                                             ดังนั้น (134)8       = (1011100)2

การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด

หลักการ : จะต้องใช้เลขฐานสิบเป็นตัวกลางในการเปลี่ยน

ตัวอย่าง :  (1011100)2 = (…)8

1. เปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

(1011100)2 = 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0

                       = (92)10

2. เปลี่ยนฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

ดังนั้น (1011100)2 = (134)8

การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปดและฐานแปดเป็นเลขฐานสอง วิธีลัด

 ตารางเปรียบเทียบเลขฐานแปดและเลขฐานสอง

เลขฐานแปด

เลขฐานสอง

0

1

2

3

4

5

6

7

000

001

010

011

100

101

110

111

จากตารางจะเห็นว่าเลขฐานแปดหนึ่งหลักสามารถแทนด้วยเลขฐานสองจำนวน 3 บิต

Total Page Visits: 2457 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น