4. การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นฐานสิบและเลขฐานสิบเป็นฐานแปด

เลขฐาน Base Number

การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

หลักเกณฑ์ :  นำค่าน้ำหนัก (Weight)และเลขฐานแปดคูณด้วยเลขประจำหลักแล้วนำผลที่ได้ทุกหลักมารวมกัน

              น้ำหนัก : Weight ได้แก่ …  84  83  82  81  88-1  8-2  8-3

               ตัวอย่าง : (134)8 = (…)10

                                 (134)8 = (1X82) + (3X81) + (4X80)

                                             =  64 + 24 + 4

                                             =  (92) 10 

               ดังนั้น (134)8 = (92)10

               จุดทศนิยม

การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด

หลักเกณฑ์ : นำเลขฐานสิบเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย 8 เศษที่ได้จากการหารจะเป็นค่าของเลขฐานแปด ทำเช่นเดียวกับการเปลี่ยน

Total Page Visits: 2298 - Today Page Visits: 4

ใส่ความเห็น