7. การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก และฐานสิบหกเป็นฐานสอง

เลขฐาน Base Number

การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง

หลักการ :  จะต้องใช้เลขฐานสิบเป็นตัวกลาง

ตัวอย่าง :  (5C)16 = (…)2
  1. เปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

                                                  (5C)16              = (5X161) + (12X160)

                                                                           = 80 + 12

                                                                           = (92)10

 

 

  1. เปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

                                                  (92)10               = (…)2

                                                   Weight          = 64  32  16  8  4  2  1

                                                                               64 + 0 + 16 +  8 + 4 + 0 + 0

                                                    เลขฐานสอง =  1     0     1      1     1    0     0  

                                                    ดังนั้น (5C)16               = (1011100)2

การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก

หลักการ : ต้องใช้เลขฐานสิบเป็นตัวกลาง

ตัวอย่าง :  (1011100)2 = (…)16
  1. เปลี่ยน (1011100)2เป็นเลขฐานสิบ

                                                  (1011100)2     = (92)10

  1. เปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

การเปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นฐานสองและเลขฐานสองเป็นฐานสิบหกวิธีลัด

ตารางเปรียบเทียบเลขฐานสิบหกกับเลขฐานสอง

เลขฐานแปด

เลขฐานสอง

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

จากตารางจะเห็นว่า เลขฐานสิบหกหนึ่งหลักสามารถจะแทนด้วยเลขฐานสองจำนวน 4 บิต

Total Page Visits: 5104 - Today Page Visits: 4

ใส่ความเห็น