6. การเปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นฐานสิบและเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก

เลขฐาน Base Number

การเปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

หลักการ : นำค่าน้ำหนัก (Weight) ของเลขฐานสิบหกคูณด้วยเลขประจำ หลัก และนำผลที่ได้ทุกหลักมารวมกัน

น้ำหนัก (Weight) : … 164  163   16161616-1 16-2 16-3

ตัวอย่าง   (6C)16      = (…)10

 (6C)16    = (5X161) + (12X160)

                = 80 + 12

                = (92)10

ดังนั้น    (6C)16    = (92)10

 ตัวอย่าง (0.3)16    = (…)10

(0.3)16 = 3X10-1

              = 3X0.0625

              = (0.1875)10

 ดังนั้น    (0.3)16    = (0.1878)10

การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

หลักการ : นำเลขฐานสิบมาเป็นตัวตั้งแล้วนำ 16 มาหาร เศษที่ได้จากการหาร จะเป็นค่าเลขฐานสิบหก ทำเช่นเดียวกับการเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

ตัวอย่าง  (0.7875)10                =             (….)16
 วิธีทำ                   

ผลการคูณ

ผลของจำนวนเต็ม

0.7875 X 16  = 12.6

0.6 X 16        = 9.6

12 = C

9

0.6 X 16        = 9.6

0.6 X 16        = 9.6

9

9

               ดังนั้น (0.7875)10 = (0.C9)16

Total Page Visits: 3880 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น