3. การเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp & การสร้าง Template & การตั้งค่ามาตราส่วนและหน่วยวัด SketchUp​

3.1 การเปิดใช้งานโปร […]

อ่านเพิ่มเติม