สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์

Developer ผลงานดีเด่น เด่น

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1คอมพิวเตอร์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.687ทองชนะเลิศ1. นายปริญ  ภูกาบเพชร
2. นายศิริวัฒน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
2คอมพิวเตอร์การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.680.66ทอง41. นางสาวจุฑาพร  นาบง
2. นางสาวอาทิตยา  ตามไทยสงค์
 
1. นายไพโรจน์  ผมงาม
2. นางบังอร  ผมงาม
 
3คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายจีรายุทธ  ยศอินทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
4คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.374เงิน91. เด็กหญิงอชิรญา  สุวรรณประเภา
2. เด็กหญิงอนันตญา  พิมพิมาย
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางบังอร  ผมงาม
 
5คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.670เงิน91. นางสาววรรณิษา  เมาะราษี
2. นางสาวเซลินา  ใจดี
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายไพโรจน์  ผมงาม
 
6คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.375เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายชนาธิป  สิริสุทธิ์
2. เด็กชายประเสริฐ  นันต้อย
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นายไพโรจน์  ผมงาม
 
7คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.674เงิน41. นายคณิต  ทรัพย์กมล
2. นายจิรายุ  อภิคงแสนคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
8คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.680ทอง41. นางสาวจิดาภา  โพธิ์กลางดอน
2. นางสาวอริสสา  เสนเคน
 
1. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
2. นางวารุณี  ถาวรรัตน์
 
9คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.375เงิน41. เด็กหญิงณัฐวดี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรพร  ภาพันธ์
 
1. นายไพโรจน์  ผมงาม
2. นางอนัญญา  ไชยชมภู
 
Total Page Visits: 1998 - Today Page Visits: 2