สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์ สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน …

ที่ สาขาวิชา รายการ ระดับเหรียญ   นักเรียนที่เข้าร […]

อ่านเพิ่มเติม

รองชนะเลิศการแข่งขันตัดต่อวีดีโอ โครงการ Computer Education Open House 2018 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองชนะเลิศการตัดต่อวีดีโอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านเพิ่มเติม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเตะจุดโทษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันหุ่นยนต์ คัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ International Robot Olympiad 2020(IRO 2020) at Hong Kong และได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. […]

อ่านเพิ่มเติม