ผลงานดีเด่นด้าน Coding “Coding Achievement Awards” ประเภท Unplugged ระดับมัธยมศึกษา

Developer ผลงานดีเด่น เด่น

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ดำเนินการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอนุวัฒน์  พานิพัด ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้าน Coding พร้อมร่วมพิธีรับมอบโล่ เกียรติบัตรจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Total Page Visits: 3347 - Today Page Visits: 2