การทดสอบเบื้องต้นโดยการควบคุม LED

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถทดสอบบอร์ดได้
  2. บอกขั้นตอนการต่อวงจรเพื่อทดลองบนบอร์ดทดลองได้
  3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ Microcontroler

เครื่องมือและอุปกรณ์

บอร์ดทดลอง Breadboard 

Protoboard หรือ Breadboard คือบอร์ดทดลอง สำหรับต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยไม่ต้องบัดกรีวงจร ซึ่งมีประโยชน์มากทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการทดลองต่อวงจรใหม่ๆ โดย Protoboard นั้นมีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ 170 รู , 830 รู จนถึง 1,660 รูเลยทีเดียว

LED

LED หรือ ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Passive ที่เมื่อมีกระแสไหลผ่านแล้วจะเปล่งแสงออกมา ด้วยการที่เป็นไดโอด จึงยอมให้กระแสไหลผ่านทางเดียวคือจากขั้ว + ไปยังขั้ว – ถ้าต่อกลับทิศ ไฟจะไม่ติด (เป็นคุณสมบัติของไดโอด)

Arduino Uno R3

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Sourceคือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

Resistor ตัวต้านทาน

มีหน้าที่ในการจำกัดปริมาณแรงดันและกระแสไฟฟ้าในวงจร เพื่อให้ LOAD อื่นๆที่ต่อเข้ากับมันได้รับแรงดันและกระแสที่เหมาะสม

คำสั่งในการควบคุม

void setup()
{
pinMode(13, OUTPUT);//กำหนดให้ pin13 เป็นการส่งออก
}
void loop()
{
digitalWrite(13, HIGH);//สั่งให้ pin13 เปิดไฟหรือส่งสัญญาณ 1
delay(1000); //สั่งให้ทำงาน 1 วินาที
digitalWrite(13, LOW); //สั่งให้ pin13 ปิดไฟหรือส่งสัญญาณ 0
delay(1000); //สั่งให้ทำงาน 1 วินาที
}

Arduino Block

การต่อวงจร

Total Page Visits: 2268 - Today Page Visits: 2