เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

ตัวชี้วัด

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยมีจริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

บทเรียน

บล็อกเกอร์มือใหม่

องค์ประกอบพื้นฐานของ ...

AR-VR

เทคโนโลยีเสมือนจริง ...

กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแบ่งปันข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลเมืองดิจิทัล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อาชีพยุคดิจิทัล

Total Page Visits: 14018 - Today Page Visits: 13