การทำงานร่วมกับเครื่องจักและระบบอัตโนมัติ

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

               เมื่อกล่าวถึงการที่หุ่นยนต์เครื่องจักรอัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์มาทดแทนการทำงานของมนุษย์ในบางอาชีพ สถานการณ์ที่หลายคนจินตนาการคือ มนุษย์จะต้องตกงานและไม่มีอาชีพ แต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากกว่าคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรเครื่องจักรที่มีความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับคำสั่งเป็นผู้ร่วมงานร่วมออกความคิดเห็นมนุษย์จะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งงานและตัดสินใจทั้งหมดเป็นผู้ร่วมคิดใช้วิจารณญาณและตรวจสอบ

              นอกจากนี้มนุษย์ยังได้เปรียบกว่าระบบอัตโนมัติในด้านศักยภาพการทำงานเชิงกลของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทที่มีวิวัฒนาการมานานมือของมนุษย์มีความยืดหยุ่นในการทำงานและแม่นยำในระดับที่หุ่นยนต์ยังทดแทนได้ยาก จะเห็นได้จากการจัดหนังสือในกล่องก่อนส่งบริษัทแห่งหนึ่งจะใช้มนุษย์หยิบหนังสือใส่กล่องเพราะว่าหนังสือมีลักษณะที่แตกต่างกันมากจนทำให้การพัฒนาระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติทำได้ยากแต่ในการทำงานนั้นจะมีหุ่นยนต์ช่วยยกชั้นหนังสือมาส่งให้มนุษย์เพื่อลดระยะเวลาในการเดินไปเดินมา

               ดังที่กล่าวมาเมื่อพิจารณาอาชีพในอนาคตมนุษย์จะทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์มากขึ้นและมนุษย์ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ตัดสินใจหลักอีกต่อไปในปีพุทธศักราช 2561 พอล โดเกอร์ธี (Paul Daugherty) และเจมส์ วิลสัน (James Wilson)  เสนออาชีพที่น่าจะเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร ดังนี้

Total Page Visits: 5621 - Today Page Visits: 11