เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
3. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

บทเรียน

เหตุผลวิบัติ

        ตรรกวิทยานั้ ...
อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายน่ารู้

พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง ...
อ่านเพิ่มเติม

รายการข้อมูล

ข้อความต่อไปนี้ถูกหร ...
อ่านเพิ่มเติม

สนุกกับ Scratch

กำลังอัพเดทเนื้อหา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประมวลผลข้อมูล

กำลังอัพเดทเนื้อหา ...
อ่านเพิ่มเติม

ดาต้าที่ท้าทาย

กำลังอัพเดทเนื้อหา ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้ทัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

โปรแกรมภาษา Scratch

Total Page Visits: 9465 - Today Page Visits: 2