เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์
2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
3. ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

บทเรียน

เหตุผลวิบัติ

        ตรรกวิทยานั้ ...

กฎหมายน่ารู้

พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง ...

รายการข้อมูล

ข้อความต่อไปนี้ถูกหร ...

สนุกกับ Scratch

กำลังอัพเดทเนื้อหา ...

กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้ทัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

โปรแกรมภาษา Scratch

Anuwat Panipat
Teacher
Total Page Visits: 10501 - Today Page Visits: 14