กฎหมายน่ารู้

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3

พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
 2. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

1. การฝากร้านใน Facebook IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
2. ส่ง SMS มาโฆษณา โดยไม่รับความยินยอม ต้องมีทางเลือกให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
3. ส่ง e-Mail ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท
4. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ. ยกเว้นการกด Like เรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 หรือมีความผิดร่วม
5. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่ Share นั้นมีผลกระทบต่อผู้อื่น อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3
6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระทำเอง สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น ความเห็นในเว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึง Facebook ที่ให้แสดงความคิดเห็น หากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด
7. ฉะนั้น Admin ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ. เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแล จะถือเป็นผู้พ้นผิด แต่หากไม่ยอมลบออก จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
8. การ Post สิ่งลามกอนาจาร ที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
9. การ Post เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชมอย่างให้เกียรติ
10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียเชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
11. การ Post ด่าว่าผู้อื่น มีกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหา เอาผิดผู้ Post ได้ โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
12. ไม่ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ
13. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่างการกระทำที่มีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 1. ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออีเมลให้บุคคลอื่น ก่อให้เกิดความรำคาญไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับปฏิเสธการรับ เช่น ส่งอีเมลสแปมการฝากร้านในเครือข่ายสังคม

 2. พบข้อมูลผิดกฎหมายในระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายสังคมถึงไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่เพิกเฉยโดยไม่แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ และลบข้อมูลออกจากระบบ

 3. กดไลค์ (Like) เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

 4. กดแชร์ (Share) ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้อื่นทำให้เกิดความเสียหาย

 5. ผู้ดูแลเพจหรือแอดมินเพจพบข้อความแสดงความคิดเห็นที่ผิด พ.ร.บ. แล้วเพิกเฉย

 6. โพสต์สื่อลามกอนาจารที่ทำให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้

 7. โพสต์เกี่ยวกับเด็ก เยาวชนแล้วไม่ปิดบังใบหน้า ยกเว้น กรณ๊ที่เป้นการเชิดชู หรือชื่นชมอย่างให้เกียรติ

 8. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตแล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชังญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย

 9. การโพสต์ด่าว่าผู้อื่นหรือข้อความเท็จ เป็นความผิดทางอาญา

 10. ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเช่น เพลง ข้อความรูปภาพ วิดีทัศน์

 11. แชร์รูปภาพของผู้อื่นในเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้

Total Page Visits: 4962 - Today Page Visits: 2