รายการข้อมูล

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.3

ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิด

  • คำสั่ง forever ใน Scratch เป็นคำสั่งที่ใช้ในการวนซ้ำแบบระบุจำนวนรอบ
  • หากต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบที่มี 2 เงื่อนไขจะใช้คำสั่ง if-else
  • คำสั่ง create clone of myself  ใช้ในการโคลนตัวละคร
  • คำสั่ง set x to 5  ทำให้ตัวแปร  x มีค่าเท่ากับ 5
  • คำสั่ง if y > 5 then แสดงค่า y ถ้า y มีค่าเท่ากับ 3โปรแกรมจะแสดงค่า 3

นักเรียนคิดว่าโปรแกรมต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์อะไร
– ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูล 3 และ 60 ตามลำดับ
นักเรียนคิดว่าโปรแกรมต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์อะไร ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูล 3 และ 60 ตามลำดับ

ผลรวมของฉันเป็นจำนวนคู่หรือไม่

กำลังอัพเดทเนื้อหา......

Total Page Visits: 3580 - Today Page Visits: 1