ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ครูแกนนำองค์ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ CiRA CORE

Developer
Total Page Visits: 2109 - Today Page Visits: 1