Latest Post
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}
Microcontroller เด่น

ระบบตรวจจับแก๊สด้วย MQ-5 และส่งสัญญาณเตือน

จุดประสงค์ นักเรียนส...
Read More
Microcontroller เด่น

การใช้ Rain/Water Detection Sensor Module ตรวจวัดน้ำฝนและสั่ง SERVO หมุน

จุดประสงค์ นักเรียนส...
Read More
Microcontroller เด่น

การใช้ Arduino UNO R3 ตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED

จุดประสงค์ นักเรียนส...
Read More
Microcontroller เด่น

การใช้ Arduino UNO R3 ตรวจวัดฝนตกและสั่งให้ Servo หมุน

จุดประสงค์ นักเรียนส...
Read More
Developer เด่น

โครงการพัฒนาการเขียนโปรแกรมสู่การเป็นนวัตกรในศตวรรษที่ 21

     ...
Read More
Microcontroller เด่น

การใช้ Arduino UNO R3 วัดอุณหภูมิด้วย DHT11 และสั่งให้ RELAY เปิดสวิตช์

จุดประสงค์ นักเรียนส...
Read More
Microcontroller เด่น

การใช้ Arduino UNO R3 วัดความชื้นของดินและสั่งให้เปิดปั้มน้ำ Soil Moisture Sensor

จุดประสงค์ นักเรียนส...
Read More
Developer Profile ผลงานดีเด่น เด่น

ได้รับรองรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับชาติ

Read More
Developer Profile ผลงานดีเด่น เด่น

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

ได้รับรางวัลชนะเลิศเ...
Read More
webdevelopment เด่น

การสร้างและการจัดรูปแบบข้อความ

การสร้างข้อความลงบนเ...
Read More
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

รอบรู้เรื่องเทคโนโลยี

เนื้อหา

ผลงานดีเด่น

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 รายวิชาการออกแบบด้วย SketchUp
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 รายวิชาการออกแบบด้วย SketchUp

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รายวิชาการออกแบบ
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รายวิชาการออกแบบ

ผลงานนักเรียน 2/1 การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
ผลงานนักเรียน เด่น

ผลงานนักเรียน 2/1 การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp

การแข่งขันออกแบบห้องสมุด ด้วยโปรแกรม SketchUp เนื่องในสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
ผลงานนักเรียน เด่น

การแข่งขันออกแบบห้องสมุด ด้วยโปรแกรม SketchUp เนื่องในสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

ผลงานนักเรียน 2/3 Graphic Design
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน 2/3 Graphic Design

ผลงานนักเรียน 2/2 Graphic Design
ผลงานนักเรียน ไม่มีหมวดหมู่

ผลงานนักเรียน 2/2 Graphic Design

ผลงานนักเรียน 2/1 Graphic Design
ผลงานนักเรียน เด่น

ผลงานนักเรียน 2/1 Graphic Design

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300,"loop":"true","design":"design-1"}
Total Page Visits: 144903 - Today Page Visits: 61