7. การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นฐานสิบหก และฐานสิบหกเป็นฐานสอง

การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง หลักการ :  จะต้องใช้เล […]

อ่านเพิ่มเติม

6. การเปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นฐานสิบและเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหก

การเปลี่ยนเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ หลักการ : นำค่าน้ำหน […]

อ่านเพิ่มเติม

5. การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นสองและเลขฐานสองเป็นฐานแปด

การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง หลักการ : จะต้องใช้เลข […]

อ่านเพิ่มเติม

4. การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นฐานสิบและเลขฐานสิบเป็นฐานแปด

การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ หลักเกณฑ์ :  นำค่าน้ำห […]

อ่านเพิ่มเติม

1. ระบบเลขที่ใช้ในดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์

 กล่าวนำ  :  การใช้งานตัวเลขในชีวิตประจำวัน  เราจะใช้เล […]

อ่านเพิ่มเติม