ThaiD ดีจริงหรือ

รอบรู้ Technology เด่น

          ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

          เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่  ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 

 

ประโยชน์ของ ThaiD

1. แสดงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยผู้ใช้สามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนได้ในทั้ง “หน้าหลัก” ของแอปพลิเคชันและหน้า “เอกสาร” ของแอปพลิเคชัน
 
2. แสดงทะเบียนบ้าน โดยผู้ใช้สามารถแสดงทะเบียนบ้านในหน้า “เอกสาร” ของแอปพลิเคชัน
 
3. แสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยผู้ใช้สามารถดูได้ใน “หน้าหลัก” ของแอปพลิเคชัน
 
4. ใช้ยืนยันตัวตน สำหรับใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ ผ่านการ สแกนคิวอาร์โคด (QR Code) เพื่อใช้ในการสแกนเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐที่รับรองแอปพลิเคชัน ThaID เช่น สแกน QR Code เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์การคัดและรับรองเอกสารงานทะเบียนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, การลงชื่อเสนอกฎหมายผ่านทางเว็บไซต์สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การลงชื่อเข้าสู่ระบบเว็บยื่นแบบและชำระภาษี ของกรมสรรพากร
 

     จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แอพ ThaiD ถือว่าเป็นแอพที่มีความสามารถที่จะอำนวยความสะดวกของผู้ใช้งานในการติดต่องานราชการต่าง ๆ และในเรื่องการใช้งานจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนยันตัวตนของนักเรียนที่ใบหน้าในบัตรกับใบหน้าจริงไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ทำให้การยืนยันตัวตนเป็นเรื่องยากสำหรับนักเรียน ถึงจะเป็นอย่างนั้น ThaiD ก็เป็นแอพที่ควรมีติดโทรศัพท์เอาไว้ครับ

อ้างอิง : https://ilaw.or.th/node/6445

https://siamrath.co.th/n/433667

Total Page Visits: 159 - Today Page Visits: 1