ระบบตรวจจับแก๊สด้วย MQ-5 และส่งสัญญาณเตือน

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรระบบตรวจจับแก๊สด้วย MQ-5 และส่งสัญญาณเตือนได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมระบบตรวจจับแก๊สด้วย MQ-5 และส่งสัญญาณเตือน ได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ระบบตรวจจับแก๊สด้วย MQ-5 และส่งสัญญาณเตือน

บอร์ดทดลอง Breadboard 

Protoboard หรือ Breadboard คือบอร์ดทดลอง สำหรับต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยไม่ต้องบัดกรีวงจร ซึ่งมีประโยชน์มากทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการทดลองต่อวงจรใหม่ๆ โดย Protoboard นั้นมีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ 170 รู , 830 รู จนถึง 1,660 รูเลยทีเดียว

LED

LED หรือ ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Passive ที่เมื่อมีกระแสไหลผ่านแล้วจะเปล่งแสงออกมา ด้วยการที่เป็นไดโอด จึงยอมให้กระแสไหลผ่านทางเดียวคือจากขั้ว + ไปยังขั้ว – ถ้าต่อกลับทิศ ไฟจะไม่ติด (เป็นคุณสมบัติของไดโอด)

Arduino Uno R3

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Sourceคือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

Resistor ตัวต้านทาน

มีหน้าที่ในการจำกัดปริมาณแรงดันและกระแสไฟฟ้าในวงจร เพื่อให้ LOAD อื่นๆที่ต่อเข้ากับมันได้รับแรงดันและกระแสที่เหมาะสม

MQ-5 LPG gas city gas sensor module gas sensor module เซ็นเซอร์ตรวจจับ ก๊าซหุงต้ม LPG

Sensor Arduino MQ-5 เป็นโมดูลตรวจวัดแก๊สไวไฟกลุ่ม LPG, CH4, Natural Gas, Hydrogen สามารนำมาประยุคใช้งานในการตรวจจับการรั่วของแก๊สต่าง เพื่อป้องกันอันตรายจากการรั่วไหล

Sensor MQ-5 มีจุดเด่นที่มีความไวต่อการระเหยของแอลกอฮอล สามารนำไปติดตั้งบริเวณที่อาจมีควันบุหรี่ โดยไม่ถูกรบกวนได้

  • Sensor วัดความเข้มของ ก๊าซ LPG
  • Sensor Analog แสดงค่า 0-5 V
  • การใช้งานควรจ่ายแรงดันรอ 20 วินาทีก่อนทำการวัดค่า
Active Buzzer

ถ้าต้องการสร้างเสียงเตือนแบบง่าย ๆ Active Buzzer เป็นตัวสร้างเสียงที่ง่ายที่สุด เพียงแค่จ่ายไฟ 3.3 – 5VDC ไปที่ Active Buzzer ก็สร้างเสียงร้องได้แล้ว

คำสั่งในการควบคุมระบบตรวจจับแก๊สด้วย MQ-5 และส่งสัญญาณเตือน

void setup()
{
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.flush();
while(Serial.available()>0)Serial.read();
}
void loop()
{
if ((map(analogRead(A0),0,1023,0,100) > 10)) {
for (int count = 0; count < 5; count++) {
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(300);
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
delay(300);
}
Serial.println(map(analogRead(A0),0,1023,0,100));
}
}

Arduino Blocks ระบบตรวจจับแก๊สด้วย MQ-5 และส่งสัญญาณเตือน

การต่อวงจรระบบตรวจจับแก๊สด้วย MQ-5 และส่งสัญญาณเตือน

Total Page Visits: 4486 - Today Page Visits: 1