การใช้ Rain/Water Detection Sensor Module ตรวจวัดน้ำฝนและสั่ง SERVO หมุน

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในการใช้ Rain/Water Detection Sensor Module ตรวจวัดน้ำฝนและสั่ง SERVO หมุนได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ Rain/Water Detection Sensor Module ตรวจวัดน้ำฝนและสั่ง SERVO หมุน
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อวงจรการใช้ Rain/Water Detection Sensor Module ตรวจวัดน้ำฝนและสั่ง SERVO หมุน

บอร์ดทดลอง Breadboard 

Protoboard หรือ Breadboard คือบอร์ดทดลอง สำหรับต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยไม่ต้องบัดกรีวงจร ซึ่งมีประโยชน์มากทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการทดลองต่อวงจรใหม่ๆ โดย Protoboard นั้นมีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ 170 รู , 830 รู จนถึง 1,660 รูเลยทีเดียว

Arduino Uno R3

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Sourceคือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

Servo Motor 0-180องศา

RC เซอร์โวมอเตอร์ รุ่น Micro Servo Motor SG90 น้ำหนักเบา (เฟืองเป็นพลาสติก) หมุนได้ 180 องศา
สามารถควบคุมการหมุนที่แม่นยำ servo motor control ชุดนี้มีขนาดเล็กแรงบิด 1.2-1.4 KG/cm
สีน้ำตาลสายกราวด์ สีแดงไฟเข้า 4.8-7.2V สีส้มสัญญาณอินพุต สั่งหมุนซ้าย/ขวา ได้180 องศา

Specifications:

Micro Servo Motor SG90
-Dimensions: 22.6 x 21.8 x 11.4mm
-Weight: 9g.
-Operating Speed (4.8V no load) : 0.12sec / 60 degrees
-Stall Torque (4.8V): 10.2oz / in ( 1.98 kg/cm )
-Temperature Range: 0 to 55
-Dead Band Width: 4usec
-Operation Voltage: 3.5 – 8.4Volts

Rain/Water Detection Sensor Module

เป็นโมดูลวัดความชื้นในอากาศและน้ำฝน โดยค่าที่ได้ออกมาเป็นความต้านทาน (ADC) เมื่ออยู่ในสภาพปกติหรือแม้จะมีความต้านทานสูง ในขณะที่มีความชื้นมากๆ หรือมีปริมาณน้ำฝนในปริมาณมาก ค่าความต้านทานที่ได้จะลดลง ซึ่งสามารถปรับค่าความไวในการตรวจจัดได้อีกด้วย และสามารถให้ Output ได้ทั้ง Analog (ADC) และ Digital

Specification:

• Voltage: 5V
• Power indicator light, the output signal LED indicating lamp.
• TTL level output, TTL output signal for low level drive capacity of around 100MA, can directly drive the relay, a buzzer, a small fan, etc.
• Sensitivity adjustment via potentiometer
• Control panel board size: 3*1.6 mm
• A large area of raindrop detection board: 5.4*4.0 mm

Library การใช้ Servo

การติดตั้ง Library

คำสั่งการใช้ Rain/Water Detection Sensor Module ตรวจวัดน้ำฝนและสั่ง SERVO หมุน

#include <Servo.h>
Servo servo_9;
void setup()
{
servo_9.attach(9);
pinMode(A0, INPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.flush();
while(Serial.available()>0)Serial.read();
}
void loop()
{
while ((analogRead(A0) < 800)) {
servo_9.write(180);
delay(500);
servo_9.write(0);
delay(500);
Serial.println(analogRead(A0));
}
Serial.println(analogRead(A0));
delay(1000);
}

Arduino Block การใช้ Rain/Water Detection Sensor Module ตรวจวัดน้ำฝนและสั่ง SERVO หมุน

การต่อวงจร การใช้ Rain/Water Detection Sensor Module ตรวจวัดน้ำฝนและสั่ง SERVO หมุน

Total Page Visits: 1558 - Today Page Visits: 7