การใช้ Arduino UNO R3 ตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED ได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED ได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์

บอร์ดทดลอง Breadboard 
LED
Arduino Uno R3
Resistor ตัวต้านทาน
เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟInfrared IR Flame Detector Sensor Module 

IR Flame Sensor ใช้ตรวจจับเปลวไฟโดยใช้ เซนเซอร์อินฟาเรด ให้สัญญาณเอาต์พุตออกมาทั้งแบบดิจิตอลและแบบสัญญาณอนาล็อก สามารถปรับความไวได้ที่โวลุมบนโมดูลได้

Features:

  • Sensor for flame wavelengths between 760 nm to 1100 nm
  • Infrared is most sensitive
  • AO, analog output
  • DO, Digital output
Active Buzzer

ถ้าต้องการสร้างเสียงเตือนแบบง่าย ๆ Active Buzzer เป็นตัวสร้างเสียงที่ง่ายที่สุด เพียงแค่จ่ายไฟ 3.3 – 5VDC ไปที่ Active Buzzer ก็สร้างเสียงร้องได้แล้ว

คำสั่งในการควบคุมตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED

Arduino Blocks ตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED

การต่อวงจรตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED

Total Page Visits: 106 - Today Page Visits: 1