การใช้ Arduino UNO R3 ตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED

Microcontroller เด่น

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถต่อวงจรในตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED ได้
  2. นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED ได้
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

เครื่องมือและอุปกรณ์

บอร์ดทดลอง Breadboard 

Protoboard หรือ Breadboard คือบอร์ดทดลอง สำหรับต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยไม่ต้องบัดกรีวงจร ซึ่งมีประโยชน์มากทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการทดลองต่อวงจรใหม่ๆ โดย Protoboard นั้นมีหลายขนาดด้วยกัน ตั้งแต่ 170 รู , 830 รู จนถึง 1,660 รูเลยทีเดียว

LED

LED หรือ ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Passive ที่เมื่อมีกระแสไหลผ่านแล้วจะเปล่งแสงออกมา ด้วยการที่เป็นไดโอด จึงยอมให้กระแสไหลผ่านทางเดียวคือจากขั้ว + ไปยังขั้ว – ถ้าต่อกลับทิศ ไฟจะไม่ติด (เป็นคุณสมบัติของไดโอด)

Arduino Uno R3

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Sourceคือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

Resistor ตัวต้านทาน

มีหน้าที่ในการจำกัดปริมาณแรงดันและกระแสไฟฟ้าในวงจร เพื่อให้ LOAD อื่นๆที่ต่อเข้ากับมันได้รับแรงดันและกระแสที่เหมาะสม

เซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟInfrared IR Flame Detector Sensor Module 

IR Flame Sensor ใช้ตรวจจับเปลวไฟโดยใช้ เซนเซอร์อินฟาเรด ให้สัญญาณเอาต์พุตออกมาทั้งแบบดิจิตอลและแบบสัญญาณอนาล็อก สามารถปรับความไวได้ที่โวลุมบนโมดูลได้

Features:

  • Sensor for flame wavelengths between 760 nm to 1100 nm
  • Infrared is most sensitive
  • AO, analog output
  • DO, Digital output
Active Buzzer

ถ้าต้องการสร้างเสียงเตือนแบบง่าย ๆ Active Buzzer เป็นตัวสร้างเสียงที่ง่ายที่สุด เพียงแค่จ่ายไฟ 3.3 – 5VDC ไปที่ Active Buzzer ก็สร้างเสียงร้องได้แล้ว

คำสั่งในการควบคุมตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED

Arduino Blocks ตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED

การต่อวงจรตรวจวัดเปลวไฟแล้วแจ้งเตือนผ่าน BUZZER และ LED

Total Page Visits: 789 - Today Page Visits: 1