ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.2

การไม่คำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่หรือส่งต่อ อาจจะส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นการกระทำที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนถึงความเหมาะสม อาจส่งผลโดยตรงต่อจิตใจ การเรียนรู้ การเข้าสังคมซึ่งจะส่งผลต่อเด็กและวัยรุ่นที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่มีทักษะชีวิตที่ดีพอ

ด้าน

ผลกระทบต่อผู้เผยแพร่

ผลกระทบที่ผู้อื่นได้รับจากการ

เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม

จิตใจ

รู้สึกผิดกับการกระทำของตนเอง หรือรู้สึกเสียใจเมื่อผู้อื่นมีพฤติกรรม เลียนแบบการกระทำที่ไม่เหมาะสม ของตนเอง โดยไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน

เสียใจ ทำให้เกิดความรู้สึกอับอาย ไม่ปลอดภัย กลัว รู้สึกไม่มั่นคง มีบาดแผลทางจิตใจ ได้รับความ เกลียดชัง สูญเสียการยอมรับจากผู้อื่น

สังคม

ถูกสังคมลงโทษ ได้รับการประณามหรือเกลียดชังจากสังคม

ได้ผลกระทบด้านการใช้ชีวิตประจำวันครอบครัวเดือดร้อน ถูกประณามจากสังคม

กฎหมาย

การงานธุรกิจ

ได้รับโทษ เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นอาจผิดระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือ กฎหมาย ทำให้เสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายจากการดำเนินคดีตามกฎหมาย

อาจถูกให้ออกจากงานเพราะบริษัท เกิดความเข้าใจผิดจากข้อมูลที่ได้รับเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่นผู้แสวงหาผลประโยชน์ หรือคู่แข่งทางธุรกิจ อาจสร้างข่าวลวง โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจคู่แข่ง

Total Page Visits: 3050 - Today Page Visits: 9