การสร้างรายการแบบมีหัวข้อ และ การสร้างเส้นแบ่งเนื้อหา

webdevelopment

การสร้างรายการแบบมีหัวข้อ

  สามารถสร้างรายการแบบมีหัวข้อได้ 2 แบบ คือ หัวข้อแบบตัวเลข (Ordered List) และแบบสัญลักษณ์ (Unordered List) ดังนี้
         
การสร้างรายการแบบมีหัวข้อ
      การสร้างรายการแบบมีหัวข้อ มีขั้นตอนดังนี้

1.  คลิกเลือกข้อความที่ต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย

2.  ที่พาเนล Properties คลิกโหมด HTML

3.  คลิกปุ่ม     เพื่อเลือกหัวขอแบบสัญลักษณ์ หรือ    เพื่อเลือกหัวข้อแบบตัวเลข

4.  จะได้รายการแบบมีหัวข้อตามต้องการ

 

 

การสร้างรายการหัวข้อย่อย
       นอกจากสร้างรายการแบบมีหัวข้อแล้ว ยังสามารถสร้างรายการหัวข้อย่อยแยกออกมาได้อีก มีขั้นตอนดังนี้

1.  คลิกเลือกข้อความที่ต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย
2.  ที่พาเนล 
Properties คลิกโหมด HTML
3.  
คลิกปุ่ม เพื่อกำหนดระดับหัวข้อย่อย
4.  จะได้รายการหัวข้อย่อยตามต้องการ

 

 

 การเปลี่ยนรายการแบบมีหัวข้อ 

       การเปลี่ยนรายการแบบมีหัวข้อ มีขั้นตอนดังนี้

1.  คลิกวางเคอร์เซอร์ในข้อความแบบมีหัวข้อ
2.  ที่พาเนล 
Properties คลิกโหมด HTML

3.  คลิกปุ่ม เพื่อปรับรายการแบบมีหัวข้อ 

4.  ในส่วน Style คลิกเลือกรูปแบบรายการหัวข้อตามต้องการ
5.  คลิก 
OK

6.  จะได้รายการหัวข้อตามต้องการ

 

 

การสร้างเส้นแบ่งเนื้อหา

     หากเนื้อหาในเว็บเพจมีจานวนมาก สามารถสร้างเส้นแบ่งเนื้อหาแนวนอน เพื่อให้สะดวกต่อการอ่านข้อมูล หรือเพื่อแบ่งเนื้อหาให้ออกเป็นสัดส่วนได้ดังนี้

การสร้างเส้นแบ่งเนื้อหา
         การสร้างเส้นแบ่งเนื้อหามีขั้นตอนดังนี้
1.  คลิกวางเคอร์เซอร์ในบรรทัดที่ต้องการสร้างเส้นแบ่งเนื้อหา
2.  ที่ 
Insert Panel คลิกเลือก Common
3.  
คลิก  
  เพื่อสร้างเส้นแบ่งเนื้อหา

4.  จะได้เส้นแบ่งเนื้อหาตามต้องการ

 

 
 
 
 

การกำหนดคุณสมบัติของเส้นแบ่งเนื้อหา
           สามารถกำหนดคุณสมบัติของเส้นแบ่งเนื้อหาให้มีความกว้าง ความหนา การจัดตำแหน่ง มีขั้นตอนดังนี้                 
1.  คลิกเส้นแบ่งเนื้อหา
2.  ที่พาเนล 
Properties กำหนดความกว้าง (W) เป็น pixels หรือ % ได้ตามความต้องการและกำหนดความสูง (H)
3.  
กำหนดตำแหน่ง กึ่งกลาง ชิดซ้าย หรือชิดขวา 

 
 
 

การใส่สีให้กับเส้นแบ่งเนื้อหา
          นอกจากจะกำหนดคุณสมบัติของเส้นแบ่งเนื้อหาแล้วยังสามารถกำหนดสีของเส้นแบ่งเนื้อหาเพื่อความสวยงามได้อีก
1.  คลิกเมาส์ขวาที่ เส้นแบ่งเนื้อหา
2.  คลิกเลือกคาสั่ง 
Edit Tag<hr>
3.  
ที่หน้าต่าง Tag Editor –hr คลิกที่ Browser Specific
4.  
ที่ Color กำหนดสีตามต้องการ
5.   คลิกปุ่ม 
OK
6.  
บันทึกไฟล์ แล้วกดแป้น F12 เพื่อแสดงผลบนบราวเซอร์ จะได้เส้นแบ่งเนื้อหาที่เป็นสีตามต้องการ 

 
 
Total Page Visits: 1587 - Today Page Visits: 2