การสร้างเว็บไซต์

webdevelopment

กำหนดโครงร่างเว็บไซต์

        เว็บไซต์ประกอบด้วยเว็บเพจและไฟล์ต่าง ๆ จำนวนมาก เพื่อทำให้สามารถจัดการเว็บเพจได้อย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการแก้ไขข้อมูล จึงควรจัดเก็บไฟล์หน้าเว็บไว้ในโฟลเดอร์แยกตามหัวข้อ ดังตัวอย่าง

 

 
 

เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ใน Adobe Dreamweaver CS6

          การสร้างเว็บไซต์ จะต้องทำการสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์เอกสาร และไฟล์ที่เกี่ยวข้องไว้เฉพาะ ซึ่งในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เรียกว่า การสร้างไซต์ (Site) มีวิธีการดังนี้

1. คลิกที่เมนู Site
2. เลือก New Site…  จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Site Setup for … (ตามชื่อไซต์)

 

 3. ดับเบิลคลิกที่ชื่อเว็บไซต์

 4. คลิกที่ปุ่ม Done

 

 
 
5.  ในพาเนล File จะปรากฏชื่อของไซต์ และแหล่งที่เก็บโฟลเดอร์

 

Total Page Visits: 1788 - Today Page Visits: 2