ศธ.ประกาศเลื่อนเปิดเทอม จาก 1 มิถุนายน 2564 เป็น 14 มิถุนายน 2564

ข่าว

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ให้พิจารณา เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ศธ.จึงมีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนในสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 จากเดิม ที่กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันเปิดเทอม เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ โดยการที่เลื่อวันเปิดเทอมเป็นวันที่ 14 มิถุนายน นั้น ก็เพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า โดยจะยกเว้นโรงเรียนและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม เพราะหากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ดังกล่าวประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก่อน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564

“ทั้งนี้ดิฉันได้เร่งรัดการขอเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นลำดับแรก 1 โดยจัดทำเอกสารจำนวนและรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19″รมว.ศธ.กล่าว

Total Page Visits: 4397 - Today Page Visits: 1