ผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C4T – 9)

Developer

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T – 8)

Total Page Visits: 1351 - Today Page Visits: 1