Espisode 4 ประวัติโปรแกรม Adobe Photoshop

Graphic Design เด่น ไม่มีหมวดหมู่

ประวัติความเป็นมา Adobe Photoshop

       Photoshop เป็นโปรแกรมของบริษัท Adobe (อ่านว่า อะ-โด-บี้) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมกราฟิกรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Illustrator, PageMaker และ Acrobat

        โปรแกรม Photoshop เวอร์ชั่นแรกนั้นเริ่มต้นสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1990 และได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ จากเวอร์ชั่น 22.53455.5 เวอร์ชั่น 67, CS จนถึงเวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุปัน ที่เรียกกันว่าเวอร์ชั่น CS3 , CS4 โดยได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับภาพกราฟิกขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมที่เน้นใช้งานเพื่อการสร้างภาพสิ่งพิมพ์ ก็หันมาเน้นเกี่ยวกับการจัดการภาพกราฟิกที่ใช้บนเว็บมากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้แล้วยังได้สร้างโปรแกรม ImageReady ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวควบคู่มากับโปรแกรม Photoshop อีกด้วย เพื่อเพิ่มความสามารถเกี่ยวกับการทำภาพกราฟิกที่ใช้สำหรับการทำเว็บโดยเฉพาะ

        ปัจจุบันโปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้สร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการนำมาสร้างหรือตกแต่งภาพ เนื่องมาจากคุณสมบัติที่โดดเด่น ใช้งานง่าย มีเอฟเฟคต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานมากมาย

    จุดกำเนิดจริง ๆ ของ Photoshop

 

        หลายคนคงคิดว่า Photoshop เกิดมาจากทีมโปรแกรมเมอร์ของ Adobe แต่จริง ๆ มันถูกสร้างโดยสองพี่น้องนักศึกษาปริญญาเอก กับพนักงานของ ILM พี่น้องคู่นี้คือ Thomas Knoll นักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Michigan ในขณะนั้น เขาทำโปรแกรมแสดงผลกราฟิกบน Mac Plus โดยใช้ชื่อว่า Display เมื่อน้องชายของเขา คือ John ซึ่งเป็นนักถ่ายภาพสมัครเล่น และทำงานที่ ILM มาเห็นโปรแกรมเข้า ก็บอกว่ามันเหมือนกับโปรแกรม Pixar Image Computers (สมัยที่ Pixar ยังอยู่กับ LucasFilm และยังไม่ทำหนัง)

Tomas Knoll

John Knoll

        ทั้งสองคนจึงมองเห็นโอกาสธุรกิจ Display เพิ่มความสามารถในการแปลงภาพเข้ามาตามที่ Johnเห็นสมควรก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Image Pro และไปเร่ขายตามบริษัทซอฟต์แวร์ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ สุดท้ายมาเจอกับ Adobe และก็กลายเป็น Photoshop ที่เรารู้จักกันจนทุกวันนี้

    วิวัฒนาการของโปรแกรมAdobe Photoshop          

        เรามาดูกันว่าตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันมีกี่เวอร์ชั่น (ผมก็พึ่งมานับตอนมาเขียนบทความนี้ครับ มันเยอะจริงๆ) โปรแกรม photoshop กำเนิดเมื่อ ปี ค.ศ.1988 (ถ้าไม่นับเจ้าโปรแกรมต้นแบบ Display ในปี ค.ศ.1987 นะ) จนถึง ณ ขณะนี้(ค.ศ.2012)ก็ 24 ปีแล้ว เปรียบกับคนก็วัยรุ่นไฟแรงเรียนจบมหาลัยสดๆร้อนเลย

 

                    -วันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) โปรแกรม display 0.07 (Adobe Photoshop 0.07) ใช้ในเครื่อง Macintosh (Mac OS)

 

                    –พอมาวันที่ ตุลาคม ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) ปีเดียวกันก็ได้ออกมาอีกเวอร์ชั่น ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ใช้ชื่อ Adobe Photoshop เต็มตัวชื่อโปรแกรม Adobe Photoshop 0.63 ใช้ในเครื่อง Macintosh (Mac OS)

                     –ในปีถัดมาวันที่ มีนาคม ค.ศ.1989 (พ.ศ.2532) ก็ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ชื่อโปรแกรม Adobe Photoshop 0.87 ใช้ในเครื่อง Macintosh (Mac OS)  

 
                   -ในเดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533) โปรแกรม Adobe photoshop 1.0 ใช้ในเครื่อง Macintosh (Mac OS)
 
 

                    -ในเดือน มิถุนายน ค.ศ.1991 (พ.ศ.2534) โปรแกรม Adobe Photoshop 2.0 เริ่มมี Codename เป็นเวอร์ชั่นแรก ชื่อ Codename ว่า Fast Eddy และยังใช้ในเครื่อง Macintosh (Mac OS)

            –ในเดือน พฤศจิกายน ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ในปีนี้เป็นปีแรกที่ Adobe ได้พัฒนา Adobe Photoshop สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows โดยใช้ Codename ว่า Brimstone และในเครื่อง Macintosh (Mac OS) ใช้ Codename ว่า Merlin และชื่อโปรแกรม Adobe Photoshop 2.5 และในเดือนเดียวกันปีถัดมา (พฤศจิกายน ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536)) บริษัท Adobe ก็ได้พัฒนาโปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับระบบปฏิบัติการ IRIX และ Solaris โดยยังคงใช้ชื่อ Adobe Photoshop 2.5 เหมือนเดิม

            –ในเดือน กันยายน ค.ศ.1994 (พ.ศ.2537) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop 3.0 ของเครื่อง Macintosh (Mac OS) โดยใช้ Codename ว่า Tiger Mountain และเดือน พฤศจิกายน ในปีเดียวกัน (1994) ได้เปิดตัวโปรแกรม Adobe Photoshop 3.0 สำหรับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, IRIX และ Solaris

            –และอีก 2 ปีต่อมาในเดือน พฤษภาคม ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541) เปิดตัวโปรแกรม Adobe Photoshop 5.0 ใช้ Codename ว่า Strange Cargo ทั้งเวอร์ชั่น Macintosh (Mac OS) และ เวอร์ชั่น Windows OS

            –ปีต่อมาในเดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop 5.5 ซึ่งยังใช้ Codename เดิมคือ Strange Cargo ทั้งเวอร์ชั่น Macintosh (Mac OS) และ เวอร์ชั่น Windows OS

 
           –ปีต่อมาเดือน กันยายน ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop 6.0 โดยใช้ Codename ว่า Venus in Furs ทั้งเวอร์ชั่น Macintosh (Mac OS) และ เวอร์ชั่น Windows OS
            –อีก 2 ปีต่อมา ในเดือน มีนาคม ค.ศ.2002 (พ.ศ.2545) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop 7.0 ใช้ Codename ว่า Liquid Sky ทั้งเวอร์ชั่น Macintosh (Mac OS) และ เวอร์ชั่น Windows OS ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ยังมีเวอร์ชั่นสำหรับ Mac OS X เป็นระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของเครื่อง Macintosh และในปีเดียวกัน (ค.ศ.2002) เดือน สิงหาคม ได้เปิดตัวเวอร์ชั่น Adobe Photoshop 7.0.1 ที่เพิ่มปลั๊กอินตัวใหม่

            –ในเดือน ตุลาคม ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop CS (8.0) ใช้ Codename ว่า Dark Matter ทั้งเวอร์ชั่น Mac OS X และ เวอร์ชั่น Windows OS


            –ในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop CS2 (9.0) ใช้ Codename ว่า Space Monkey ทั้งเวอร์ชั่น Mac OS X และ เวอร์ชั่น Windows OS


            –ในวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop CS3, CS3 Extended (10.0) ใช้ Codename ว่า Red Pill ทั้งเวอร์ชั่น Mac OS X และ เวอร์ชั่น Windows OS ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้จะมี 2 เวอร์ชั่นคือ CS3, CS3 Extended

 

 

            –ในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop CS4, CS4 Extended (11.0) ใช้ Codename ว่า Stonehenge ทั้งเวอร์ชั่น Mac OS X และ เวอร์ชั่น Windows OS

            –ในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.2010 (พ.ศ.2553) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop CS5, CS5 Extended (12.0) ใช้ Codename ว่า White Rabbit ทั้งเวอร์ชั่น Mac OS X และ เวอร์ชั่น Windows OS

                    และในปีต่อมาวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2011 (พ.ศ.2554) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop CS5,CS5 Extended (12.1),(12.0.4)ใช้ Codename เดิมว่า White Rabbit ทั้งเวอร์ชั่น Mac OS X และ เวอร์ชั่น Windows OS


            –ในวันที่ พฤษภาคม ค.ศ.2012 (พ.ศ.2555) ได้เปิดตัว Adobe Photoshop CS6, CS6 Extended (13.0) ใช้ Codename ว่า Superstition ทั้งเวอร์ชั่น Mac OS X และ เวอร์ชั่น Windows OS 

แหล่งที่มา : https://sites.google.com/site/adobephotoshopby58/prawati-photoshop.

 

Total Page Visits: 3923 - Today Page Visits: 3