คนแคระ

โจทย์ปัญหาภาษาคอมพิวเตอร์

สโนไวท์มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารค่ำให้กับคนแคระทั้งเจ็ด ซึ่งเหน็ดเหนื่อยมาจากการทำงานในเหมืองทั้งวัน ทุก ๆ วันสโนไวท์จะจัดที่นั่งไว้เจ็ดที่ เตรียมจาน ซ่อม และมีดไว้เจ็ดชุด สำหรับคนแคระทั้งเจ็ดที่หิวโซกลับมาในตอนเย็น

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันหนึ่ง มีคนแคระกลับมาในตอนเย็นเก้าคน แทนที่จะเป็นเจ็ดคน อาจจะเนื่องมาจากอยากแอบมาร่วมทานอาหารเย็นรสเลิศของสโนไวท์ก็เป็นได้ สโนไวท์ซึ่งเคยได้รับตำแหน่งนางงามคณิตศาสตร์จึงต้องหาวิธีค้นหาคนแคระทั้งเจ็ดตัวจริงให้ได้

โชคดีที่คนแคระทั้งเจ็ดสวมหมวกที่สโนไวท์ได้ปักหมายเลขไว้บนหมวก ซึ่งหมายเลขของคนแคระตัวจริงทั้งเจ็ดคนจะรวมกันได้เท่ากับจำนวนเต็ม 100 พอดี  หน้าที่ของคุณคือให้ช่วยสโนไวท์เขียนโปรแกรมเพื่อคนหาว่าคนแคระคนใดบ้างจำนวนเจ็ดคน จากทั้งหมดเก้าคน ที่มีเลขบนหมวกรวมกันได้ 100 พอดี

ข้อมูลนำเข้า
มีจำนวน 9 บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวนที่มีค่าอยู่ในช่วง 1 และ 99 เลขทั้งเก้าจำนวนไม่ซ้ำกันเลย และจะมีเลขเพียงชุดเดียวเท่านั้นที่จะรวมกันได้ 100 พอดี

ข้อมูลส่งออก
ผลลัพธ์จากโปรแกรมต้องมีจำนวน 7 บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นตัวเลขบนหมวกของคนแคะตัวจริงทั้งเจ็ดของสโนไวท์ โดยที่ตัวเลขทั้งเจ็ดจะเรียงลำดับตามลำดับในข้อมูลนำเข้า

Problem Source: Croatian Open Competition in Informatics
contest 3 – December 16, 2006

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7
8
10
13
15
19
20
23
25
7
8
10
13
19
20
23
8
6
5
1
37
30
28
22
36
8
6
5
1
30
28
22
Total Page Visits: 1474 - Today Page Visits: 2