เรียงอักษรตามตัวเลข

โจทย์ปัญหาภาษาคอมพิวเตอร์

กำหนดจำนวนเต็มบวก 3 จำนวน คือ A B และ C ซึ่งค่าที่กำหนดให้ทั้งสามตัวอาจจะไม่ได้เรียงลำดับไว้ให้ เพียงแต่เราทราบเป็นที่แน่นอนว่า A มีค่าน้อยกว่า B ส่วน B มีค่าน้อยกว่า C  

โจทย์
จงเรียงตัวเลขทั้งสามตัวตามลำดับที่กำหนดมาให้

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว คือ A B และ C ซึ่งอาจจะไม่ได้เรียงลำดับไว้ โดยที่ตัวเลขทั้ง 3 ตัวเป็นตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 100
บรรทัดที่สองประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว คือ A B และ C โดยที่ไม่มีเว้นวรรคคั่นระหว่างตัวอักษรทั้งสาม ซึ่งแสดงถึงลำดับที่โจทย์ต้องการ

ข้อมูลส่งออก
มีทั้งหมด 1 บรรทัด แสดงตัวเลขทั้งหมดเว้นช่องว่างระหว่างตัวเลข 1 ช่อง และเรียงลำดับตามที่โจทย์ต้องการ 

ที่มา: Croatian Open Competition in Informatics
contest 2 – November 25, 2006

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าตัวอย่างข้อมูลส่งออก
1 5 3
ABC
1 3 5
6 4 2
CAB
6 2 4

Loading

Total Page Visits: 1553 - Today Page Visits: 1