หาค่าเฉลี่ย 2 ค่า

โจทย์ปัญหาภาษาคอมพิวเตอร์

S คือ ค่าเฉลี่ยของตัวเลข 2 จำนวน X1 และ X2 โดย S มีค่าเท่ากับ (X1+X2)/2
สมชายให้ของขวัญปรีดา 2 ชิ้น ซึ่งมีมูลค่า X1 และ X2 โดยที่ X1 และ X2 เป็นจำนวนเต็ม ปรีดาได้คำนวณมูลค่าเฉลี่ยของของขวัญ 2 ชิ้นนั้นซึ่งมีค่าเป็นจำนวนเต็มเช่นกัน แต่ปรีดาได้ทำมูลค่าของของขวัญชิ้นที่ 2 (X2) หายไป

โจทย์
จงเขียนโปรแกรมหาค่า X2

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดเดียว ประกอบด้วย เลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน คือ X1 และ S ตามลำดับ โดยทั้งนี้ค่า X1 และ S จะมีค่าอยู่ในช่วง -1000 ถึง 1000 

ข้อมูลส่งออก
มีทั้งหมด 1 บรรทัด เป็นค่าผลลัพธ์

ที่มา: Croatian Open Competition in Informatics
contest 2 – November 25, 2006

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าตัวอย่างข้อมูลส่งออก
11 1519
4 32
Total Page Visits: 1817 - Today Page Visits: 2