2. การแปลงฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

เลขฐาน Base Number

หลักการ : คือการเอาค่า Weight ของทุกบิตที่มีค่าเป็น 1 มาบวกกัน ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง : จงแปลง (11011101)2 ให้เป็นเลขฐานสิบ

(11011101)2        = (1X27) + (1X26) + (0X25) + (1X24) + (1X23)+ (1X22) +

    (0X21) + (1X20)

=  128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1

=    (221)10

 

                              ตัวอย่าง : จงเปลี่ยน (1011.101)2 เป็นเลขฐานสิบ

1

0

1

1

.

1

0

1

  

ผลลัพธ์ 

           
       

2-3

  

0.125

      

2-2

   

0.0

     

2-1

    

0.5

          

   

20

      

1.

  

21

       

2.

 

22

        

0.

23

         

8.

          

(11.625)10

                                                            (1011.101)2         = (11.625)10

Total Page Visits: 2742 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น