6. การบันทึกไฟล์ไว้ใช้งาน (Save File) เปิดไฟล์ (Open File) การเปิดไฟล์ใหม่ (New File)

SketchUp

การบันทึกไฟล์ (Save File)

ถ้าต้องการเก็บไฟล์หลังจากสร้างงานแล้ว สามารถบันทึกไฟล์เก็บไว้เรียกใช้ในภายหลังได้ โดยไฟล์ที่ได้จะมีนามสกุล .skp มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกคำสั่ง File > Save หรือ Save as

2. เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บ
3. ตั้งชื่อไฟล์
4. คลิกบันทึกไฟล์

การเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้

ถ้าต้องการเปิดหน้าจอใหม่ขึ้นมาใช้งานให้เลือกคำสั่ง File > New จะเปิดหน้าจอใหม่ว่าง ๆ ขึ้นมาให้ใช้งาน

การเปิดไฟล์เดิม

ถ้าต้องการเปิดไฟล์ที่เซฟไว้ ขึ้นมาใช้งานภายหลัง ให้เลือกคำสั่ง File > Open เลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ขึ้นมา > Open

Total Page Visits: 5037 - Today Page Visits: 3

ใส่ความเห็น