5. การควบคุมมุมมองด้วยเม้าส์และคีย์บอร์ด & การกำหนดคุณสมบัติของโปรแกรม

SketchUp

5.1 การกำหนดคุณสมบัติของโปรแกรม

ในขณะที่เลือกเครื่องมือ Orbit, Pan และ Zoom สามารถที่จะคลิกเม้าส์ปุ่มขวาเพื่อเรียกแสดงเมนูคำสั่งสำหรับการควบคุมมุมมองได้อีกด้วย ในขณะที่ใช้เครื่องมือ Orbit, Pan, Look Around, Walk หรือ Zoomการกดปุ่ม Esc หรือคลิกขวาเลือกคำสั่ง Exit เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนไปเป็นเครื่องมือก่อนหน้าที่ถูกเลือกใช้งาน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ใช้เครื่องมือใดๆอยู่ แล้วทำการเปลี่ยนเครื่องมือเป็น Orbitหรือ Pan ชั่วคราว ซึ่งขณะนั้นจะมีการคลิกเม้าส์ปุ่มกลางอยู่ก็ให้คลิกเม้าส์ปุ่มขวาเพื่อเรียกแสดงเมนูได้โดยจะต้องไม่ปล่อยเม้าส์ปุ่มกลาง

5.2 การกำหนดคุณสมบัติของโปรแกรม

การกำหนดคุณสมบัติของโปรแกรมจะกระท าผ่านหน้าต่าง System Preferences สามารถเรียกแสดงได้จากเมนู Window > Preferences โดยในหน้าต่าง System Preferences จะแบ่งหมวดการกำหนดค่าออกเป็น 10 หมวดด้วยกันคือ

 

กำหนดค่า Keyboard Shortcut

SketchUp ได้กำหนดค่าในส่วนของ Keyboard Shortcut หรือคีย์ลัดเอาไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะกำหนดค่าของคีย์ลัดตามความถนัดในการใช้งานของตัวเองได้จากหน้าต่าง System Preferences ขึ้นมาแล้วเลือกไปที่ Shortcuts โดยจะมีส่วนส าหรับกำหนดค่าดังนี้

การเพิ่มคีย์ลัด

1. พิมพ์คำสั่งที่ต้องการเพิ่มคีย์ลัดลงไปในช่อง Filter เช่น Group
2. เลือกคำสั่งที่ต้องการจากช่อง Function
3. คลิกที่ช่อง Add Shortcut แล้วกดคีย์ที่ต้องการบนแป้นคีย์บอร์ดเช่น Ctrl+G
4. คลิกปุ่ม + คีย์ลัดจะถูกนำไปเก็บไว้ในช่อง Assigned
5. หลังจากที่กำหนดคีย์ลัดให้กับคำสั่งต่าง ๆ เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม OK

กำหนด Shortcuts เพื่อความสะดวกในการใช้โปรแกรม

          ในส่วนของคำสั่ง Back Line จะมีคีย์ที่กำหนดมาให้แล้วคือคีย์ K แนะนำให้ลบคีย์เดิมออกเพื่อเก็บคีย์เอาไว้ใช้กับคำสั่งอื่น ๆ ที่จะเพิ่มในภายหลัง และหลังจากกำหนดค่าเสร็จแล้วเราสามารถที่จะส่งออกค่าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Export แล้วเลือกตำแหน่งจัด เก็บไฟล์ โดยไฟล์จะมีนามสกุล .dat (ถ้าไม่มีการตั้งชื่อใหม่โปรแกรมจะตั้งชื่อมาตราฐานให้เป็น Preferences.dat) และถ้าต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ก็ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Import แล้วเลือกไฟล์ Preferences ที่เคยบันทึกเก็บเอาไว้
          หมายเหตุ: ไฟล์ Preferences จะบันทึกค่าในส่วนของ Shortcut และ File ในหน้าต่าง System Preferences เท่านั้น

Total Page Visits: 4409 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น