2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม SketchUp

SketchUp

คุณสมบัติของโปรแกรม Google SketchUp

Google SketchUp เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสร้างโมเดล 3 มิติ (3D) ที่มีเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ เพียงพอกับการใช้งานของผู้ใช้ระดับเบื้องต้นที่ต้องการจะสร้างงานแบบ 3 มิติ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้, เครื่องใช้ในบ้านต่าง ๆ หรือจะใช้สร้างแบบในการต่อเติมบ้าน และงานไม้ต่าง ๆ ได้ ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะส าหรับการใช้งานส่วนตัว (ไม่ใช่งานด้านธุรกิจ) เพราะภายในโปรแกรมจะมีเพียงชุดคำสั่งที่เป็นคำสั่งพื้นฐานทั่วไปในการสร้างแบบจำลองมาให้ อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการนำไฟล์อื่น ๆ เข้ามาใช้งาน และการนำไฟล์ที่ได้ออกเผยแพร่ไปยังโปรแกรมอื่น ๆ อีกด้วยซึ่งจะมีไม่กี่โปรแกรมเท่านั้นที่สามารถใช้งานร่วมด้วยได้  

ความต้องการของระบบ

           Google SketchUp เป็นโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานร่วมกับ Google Map เพื่อสร้างโมเดลอาคาร โชว์ภาพตัดขวางของโมเดล อีกทั้งยังจำลองการแสดง แสง เงา ตามวันที่และเวลาจริงได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถโชว์มุมมองต่าง ๆ ของโมเดลเป็นแอนิเมชั่น หรือจะแปลงเป็นไฟล์ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ เช่น Photoshop, AutoCAD หรือ 3Ds Max เป็นต้น

            Google SketchUp เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถสูง แต่กลับมีความต้องการของระบบต่ำ    ซึ่งนับเป็นข้อดีของโปรแกรมอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพียงความต้องการระบบขั้นต่ำเท่านั้น ถ้าต้องการให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว โดยเฉพาะการทำงานกับโมเดลที่มีความละเอียดมาก ๆ ก็ควรเลือกใช้เครื่องที่มีความสามารถสูงกว่าที่ระบุไว้

           ความต้องการระบบขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการ Windows

           ความต้องการระบบขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการ Mac OS

Total Page Visits: 3322 - Today Page Visits: 1

ใส่ความเห็น