ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน SketchUp การออกแบบ ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน SketchUp การออกแบบ ปีการศึกษา 2565

Read More
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read More
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Portfolio สติ๊กเกอร์...
Read More
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read More
ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตัดพื้นหลัง Layer St...
Read More
ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การตัดพื้นหลัง Layer...
Read More
ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้น ม.2/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตัดพื้นหลัง ตัดพื้นห...
Read More
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 รายวิชาการออกแบบด้วย SketchUp
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 รายวิชาการออกแบบด้วย SketchUp

Read More
ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รายวิชาการออกแบบ
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รายวิชาการออกแบบ

Read More
ผลงานนักเรียน 2/1 การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp
ผลงานนักเรียน เด่น

ผลงานนักเรียน 2/1 การออกแบบด้วยโปรแกรม SketchUp

โซฟา โต๊ะทำงาน เตียง...
Read More
การแข่งขันออกแบบห้องสมุด ด้วยโปรแกรม SketchUp เนื่องในสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
ผลงานนักเรียน เด่น

การแข่งขันออกแบบห้องสมุด ด้วยโปรแกรม SketchUp เนื่องในสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาต...
Read More
ผลงานนักเรียน 2/3 Graphic Design
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน 2/3 Graphic Design

Portfolio Poster ให้...
Read More
ผลงานนักเรียน 2/2 Graphic Design
ผลงานนักเรียน ไม่มีหมวดหมู่

ผลงานนักเรียน 2/2 Graphic Design

Portfolio Poster ให้...
Read More
ผลงานนักเรียน 2/1 Graphic Design
ผลงานนักเรียน เด่น

ผลงานนักเรียน 2/1 Graphic Design

Portfolio Clipping M...
Read More
การใช้สีในการออกแบบ
ผลงานนักเรียน ไม่มีหมวดหมู่

การใช้สีในการออกแบบ

Read More
ผลงานนักเรียนวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.2/1 ปีการศึกษา 2562
ผลงานนักเรียน เด่น

ผลงานนักเรียนวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.2/1 ปีการศึกษา 2562

Read More
สอบภาคปฏิบัติ ออกแบบโต๊ะทำงาน ห้อง ม.2/3
ผลงานนักเรียน เด่น

สอบภาคปฏิบัติ ออกแบบโต๊ะทำงาน ห้อง ม.2/3

Read More
ผลงานนักเรียน การทำ Layer Mask
ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน การทำ Layer Mask

Read More
ผลงานนักเรียนการทำ Clipping Mask ม.2/1
ผลงานนักเรียน เด่น

ผลงานนักเรียนการทำ Clipping Mask ม.2/1

Read More
ผลงานนักเรียน 1/2 การทำ Mind Map
ผลงานนักเรียน ไม่มีหมวดหมู่

ผลงานนักเรียน 1/2 การทำ Mind Map

Read More
1 2
Total Page Visits: 41 - Today Page Visits: 0