3. การเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp & การสร้าง Template & การตั้งค่ามาตราส่วนและหน่วยวัด SketchUp​

SketchUp

3.1 การเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp

1.ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon SketchUp บนหน้าจอ

2. ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม หน้าจอ Welcome To Sketchup จะมีแถบ Learn แสดงวิธีการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เมื่อคลิกที่เครื่องมือ จะแสดงวิธีการใช้งานแต่ละเครื่องมือในหน้าต่าง Instructor สามารถเปิดได้ที่เมนู
Window > Instructor

Learn = เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม
License = เป็นส่วนของการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม
Template = เป็นการเลือกรูปแบบการทำงานจะถูกบังคับให้เลือกเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก เป็นส่วนสำคัญที่สุดในตอนเริ่มต้นทำงาน
ปุ่ม Start using SketchUp สำหรับเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

          ถ้าไม่ต้องการให้หน้า Welcome to SketchUp แสดงขึ้นมาทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม ให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก หน้า always show on startup ออกไป
          ถ้าต้องการกำหนด Template ใหม่อีกครั้งจากการปิดหน้าต่าง Welcome to SketchUp ลงไปแล้วทำได้ด้วยการ คลิกที่เมนู Help > Welcome to SketchUp  

3.2 สร้าง Template SketchUp

หากเราต้องการสร้าง Template ตามที่เราต้องการ สามารถกำหนดได้เองตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ไปที่เมนู Windows —> Styles

2) เลือก List รายการสไตล์ที่ต้องการ

3) คลิกเลือก โมเดลที่เราต้องการและเราสามารถกำหนดมาตราส่วนและหน่วยวัดของ SketchUp โดยเลือกเมนู Windows —> Model Info

ขั้นตอนที่ 1 เลือก Unit
ขั้นตอนที่ 2 เลือก Format เลือก ประเภท Decimal , Precision เลือกตำแหน่งหน่วย 0.0000
ขั้นตอนที่ 3 เลือก ปกติจะเลือกเป็นประเภท Centimeters

4) เมื่อเลือกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว หากต้องการ Save Template ให้ไปที่ เมนู File –> SaveAs Template… จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ  

กดปุ่ม Save เพื่อทำการ Save Template เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Template เมื่อเราเปิดโปรแกรม SketchUp เราสามารถเรียกใช้ Template ที่เราบันทึกไว้

3.3 การตั้งค่ามาตราส่วนและหน่วยวัด SketchUp

ในการสร้างและออกแบบโมเดลใน SketchUp เราสามารถกำหนดมาตราส่วนและหน่วยวัดได้ดั้งนี้
ไปที่ เมนู Windows —> Model Info

ส่วนที่ 1 เลือก Unit Length Unit
ส่วนที่ 2 เลือก ประเภทหน่วยวัด ซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้กันในการออกแบบโมเดลพื้นฐานจะใช้เป็น Decimal และเลือก Precision เป็น 0.00
ส่วนที่ 3 เลือกเป็น Centimeters ซึ่งเหมาะสำหรับการออกแบบโมเดลพื้นฐาน Angle Units ใช้ในการกำหนดหน่วยย่อยของหน่วยวัดมุม และกำหนด Snapping ของมุมที่กำหนด

Total Page Visits: 2777 - Today Page Visits: 2

ใส่ความเห็น