3. การเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp

SketchUp

การเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp

1.ดับเบิ้ลคลิกที่ Icon SketchUp บนหน้าจอ 

2. ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม หน้าจอ Welcome To Sketchup จะมีแถบ Learn แสดงวิธีการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เมื่อคลิกที่เครื่องมือ จะแสดงวิธีการใช้งานแต่ละเครื่องมือในหน้าต่าง Instructor สามารถเปิดได้ที่เมนู
Window > Instructor

 

Learn = เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม
License = เป็นส่วนของการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม
Template = เป็นการเลือกรูปแบบการทำงานจะถูกบังคับให้เลือกเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก เป็นส่วนสำคัญที่สุดในตอนเริ่มต้นทำงาน
ปุ่ม Start using SketchUp สำหรับเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

          ถ้าไม่ต้องการให้หน้า Welcome to SketchUp แสดงขึ้นมาทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม ให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก หน้า always show on startup ออกไป
          ถ้าต้องการกำหนด Template ใหม่อีกครั้งจากการปิดหน้าต่าง Welcome to SketchUp ลงไปแล้วทำได้ด้วยการ คลิกที่เมนู Help > Welcome to SketchUp  

สร้าง Template SketchUp

หากเราต้องการสร้าง Template ตามที่เราต้องการ สามารถกำหนดได้เองตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ไปที่เมนู Windows —> Styles

2) เลือก List รายการสไตล์ที่ต้องการ

3) คลิกเลือก โมเดลที่เราต้องการและเราสามารถกำหนดมาตราส่วนและหน่วยวัดของ SketchUp โดยเลือกเมนู Windows —> Model Info

ขั้นตอนที่ 1 เลือก Unit
ขั้นตอนที่ 2 เลือก Format เลือก ประเภท Decimal , Precision เลือกตำแหน่งหน่วย 0.0000
ขั้นตอนที่ 3 เลือก ปกติจะเลือกเป็นประเภท Centimeters

4) เมื่อเลือกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว หากต้องการ Save Template ให้ไปที่ เมนู File –> SaveAs Template… จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ  

กดปุ่ม Save เพื่อทำการ Save Template เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง Template เมื่อเราเปิดโปรแกรม SketchUp เราสามารถเรียกใช้ Template ที่เราบันทึกไว้

ใส่ความเห็น