แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

การทำแฟ้มผลงาน (Portfolio)

แฟ้มผลงาน เป็นเอกสารที่รวบรวมหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและผลงานของบุคคลเพื่อใช้ในการนำเสนอประกอบการพิจารณาการประเมินการทำงาน การสมัครเข้าเรียน หรือการสมัครเข้าทำงาน

ขั้นตอนการทำแฟ้มผลงาน

1. รวบรวมผลงาน

2. จัดหมวดหมู่

3. คัดเลือกผลงาน

4. จัดลำดับความน่าสนใจของผลงาน
และประเมินตนเอง

5. ลำดับและร้อยเรียงเรื่องราวให้น่าสนใจ

6. ตรวจทาน

 

Total Page Visits: 766 - Today Page Visits: 1